ข่าว - นางเบญจวรรณ รัตนภาค ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นายชาญชัช ร่วมสันเทียะ และนายขันตรี อินทรา นักวิชาการประกันสังคม 4 ร่วมตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

16 สิงหาคม 2564